Kust och skärgård

Några rättelser i Kust och skärgård

Några fel slank igenom under arbetsprocessen med Kust och skärgård, Sörmland och Östergötland – vandra, cykla, paddla. Rätta dem gärna i din bok:

Sidan 30, mitt i första stycket. Meningen som börjar “I en bilaga längst bak i boken…” stryks. Bilagan är borttagen av utrymmesskäl.
Sidan 121, bildtexten. Ska stå Lövsjön, inte Lötsjön.
Sid 139, bildtexten. Ska stå Norrkrogs, inte Norrskogs.
Sid 225, bildtexten. Sista delen ska lyda “Den östra delen är lättare att stiga iland vid”.

Sidan 292, bildtexten. Ska stå “Med Transportstyrelsens vägfärja tar du dig lätt över Bråviken mellan Sörmland och Östergötland”. Färjan går alltså inte över Nybroviken.

Sorry för det, men vi får skylla på att det är en väldigt omfattande bok med mängder av detaljinformation. Detta rättas i nästa upplaga.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du bland annat information om när nya böcker ges ut och när det finns andra nyheter. Vi garanterar att vi inte delar din mailadress med någon annan, den stannar hos oss.